Při mé práci se dřevem jsem měl a stále mám mnoho času přemýšlet nad mnoha tématy, která mne zajímají a provízí v mém životě. Jsou to chvíle, kdy tělo pracuje, ale Vaše myšlenky mohou být jakékoliv. Můžete v nich tvořit, hledat odpovědi, porovnávat, zvažovat, přesouvat se do různých míst, krajin, situací, příběhů, snů a vizí a ještě mnohem více, když si to dovolíte, ale též naučíte, jelikož neustále musím být dost bdělý na to, abych si při své práci neublížil či nezkazil daný výrobek a svou práci. Samozřejmě jsou situace, kdy potřebujete být naprosto soustředěný jenom na danou práci, ale následně jsou pracovní postupy, které už nevyžadují tuto soustředěnost, což odpovídá určité zkušenosti, zručnosti a zdatnosti v daném oboru, ať už děláte cokoliv.

Tak či onak čas při své práci často využívám právě k přemýšlení, k zachytávání inspirací, k vytváření nových nápadů a také vizí. Nápad na knihu začal na mé CESTĚ STROMŮ, když jsem se stal součástí velkého projektu ČESKÉ KONFERENCE, kde pomáhám tuto výjimečnou akci koordinovat, moderovat, ale i připravovat. V tu dobu ke mne začala přicházet různá témata dotýkající se společenského dění a neutěšené, často nespravedlivé, neharmonické situace ve společnosti, ať už to bylo v jakémkoliv obodru lidské činosti. Nikdy mi tyto situace nebyli lhostejné a ve svém nitru jsem hledal možnosti, jak pomoci, čím to je, že se lidé stále nechápu v tolika zásadních otázkách života, v důležitých hodnotách života a mnohých dalších tématech, která s naším životem lidským souvisí.

Když k tomu přičtu nespočet cest na různé schůzky s lidmi a další mnohá setkání, konference, semináře, diskuse atd. vždy jsem nakonec svého uvažování došel ke SLOVU k naší řeči k našemu mateřskému jazyku, jak jej používáme, jak jej vnímáme a chápeme, jak mnohé významy slov vyvolávají v laždém z nás jiný obraz a následně i reakci. No a stále u toho všeho byly STROMY, příroda a moje práce se dřevem. Bude to znít možná divně, ale právě stromy a přiroda mne v tomto prožívání tolik pomohly odhalit velké tajemství našeho české slova, mateřského jazyka, českého jazyka, ve kterém se ukrývá doslova klíč k odhalení velké odpovědi ku pomoci nám všem a následně i dalším národům.

A když tento úžasný příběh vzniku knihy o slovech, ale také stromech hodně zkrátím, tak jsem všechny přicházející inspirace, uvědomění a poznání sepsal pro vás všechny, kteří to chcete vidět, slyšet a objevovat v knize:

 TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA

s předmluvou od Alfreda Strejčka a krásnými ilustracemi Zdeňka Jirků

©

Knihu si můžete objednat i na těchto stránkách,
když pošlete svou objednávku na email: stromyazivot@seznam.cz

 


Předmluva ke knize – Alfred Strejček

Na počátku bylo SLOVO, to SLOVO bylo u Boha, to SLOVO bylo Bůh.To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Český ekumenický překlad)

Tak začíná Evangelium podle apoštola Jana. Tolikrát jsem přemýšlel o obsahu tohoto textu. O samotném výrazu SLOVO. Kde se vzalo pojmenování základního fenoménu li dského dorozumívání? Kdo poprvé v dělení řeči určil a pojmenoval větu větou a slovo slovem? Tyto myšlenky se mi vrací nad knihou Karla Kříže TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA. Knihou, která překvapivě odkrývá, pro mne snad poprvé, významy a hlubší smysl jednotlivých výrazů. Domýšlí je, a upozorňuje na jejich duchovní přesah.
Karel Kříž svými úvahami i praktickými příklady činí průklest naším často zapleveleným jazykem a slovní zásobou. Hledá a také nachází duši slova. A činí to poutavě, s pravým objevitelským nadšením. On sám je uměleckým řezbářem a v této knize pracuje se slovem podobně jako s materiálem jemu nejvlastnějším – se dřevem. Láskyplně, s úctou a bez předpojatosti. O to zajímavější je pro mne jeho zamyšlení. Mám pochopení a sympatie pro tuto formu sdělení. Je to přístup nadšence – milovníka češtiny. Tato kniha je její oslavou. Nevím, do jaké míry byl autor ovlivněn texty Pavla Eisnera a inspiroval-li se jimi, ale některé pasáže mi Eisnerův Chrám i tvrz evokují.

Jazykovědci mohou mnohé zde uvedené relativizovat, mohou polemizovat s tím či oním, ale nemohou knize upřít zvláštní, a v tomto druhu literatury málo kdy vídaný rozměr zamilovanosti autora do tématu, a nemohou neocenit jeho poctivost a hloubku ve způsobu vnímání tajemství a síly českého slova. Případná námitka amatérského přístupu zde neobstojí.
Knihu, k jejímuž přečtení vás zvu, nenapsal jazykovědec, ale člověk s velkým vztahem k přírodě, k naší zem i a k její řeči. Neobjevil Tróju amatérský archeolog, civilním povoláním obchodník a podnikatel Heinrich Schliemann jen proto, že navzdory názorům profesionálů uvěřil Homérovi a své intuici? Konečně, čím více se bude o knize a jejím autorovi mluvit, tím více se bude mluvit i o češtině a to bude dobře. Úroveň současné hovorové i písemné podoby naší mateřštiny se povážlivě zhoršuje. Každý hlas, který přispívá k jejímu zušlechtění a k zájmu o ni, má velkou cenu.

Výrazný hlas Karla Kříže je jedním z nich a neměl by být přeslechnut.

Mgr. Alfred Strejček
herec a pedagog rétoriky

Několik vět o knize – Věra Ludíková

TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA, nová knížka Karla Kříže

Před několika lety jsem poznala úžasné společenství lidí, patřících k České konferenci, jež usiluje o povznesení české společnosti. Řečníci předstupují před pozorné posluchače a podle svých znalostí, svých zkušeností a schopností hodnotí analogie s událostmi minulými, hlavně však hledají východisko ze začarovaného kruhu bezvýchodnosti a pocitu české malosti. Je to usilování naléhavě potřebné. Zdá se totiž, že přestávají platit morální hodnoty, a otázka dneška zní, jak zastavit jejich devalvaci. Cítíme se být omotáni převažujícími materiálními cíli společnosti a uvězněni v nich, jsme jakoby polapeni něčím nežádoucím a nečistým, jsme znehybněni v blamážích…

Na fungování této mimořádné společnosti má velký záslužný podíl právě autor zmíněné knihy – pan Karel Kříž. Jeho laskavost prostupuje všemi řádky, jako všeobjímající vlnění dobra, jako pohlazení, jako tišící doteky toho, který uzdravuje, jako nikdy nekončící šumění moře, jako vše obtékající pramenitá voda… Zároveň oceníme krásu našeho jazyka, naší mateřštiny a uvědomujeme si, že máme důvod být hrdým národem.

Být hrdým Čechem není bezdůvodné.
Nová knížka Karla Kříže vás zcela jistě velmi potěší…

Věra Ludíková
členka Obce spisovatelů

Jsou ještě další slova nutná?

Otevřel se mi nový svět. Díky knize Karla Kříže „Tajemství a síla slova“. Pokud bych byl přísným lingvistou a etymologem, asi by mi kniha nic moc pro ryze vědecké poznání slovních projevů člověka nepřinesla. Naštěstí tím nejsem. Kniha mně totiž fascinuje prostým lidským přemýšlením nad zdánlivě samozřejmými obsahy běžných slov naší komunikace a hloubkou možností, které autor nabízí pro vlastní komunikační tvořivost.

Je to kniha líbezně posilující sebevědomí každého z nás: chceš, aby ti lidé rozuměli a chápali tě?  Zkus se vyjadřovat slovy, které v sobě nesou skutečný smysl jejich obsahu, byť  jsou právě pro vás utvořeny – a to právě přitahuje pozornost  a  láká k vlastní tvorbě a  úctě  jazyku, jehož  možnosti nedokážeme ani s pomocí nejmodernější techniky  obsáhnout a vyčerpat. Jen lidská fantazie a tvořivost spojená s citem pro soulad obsahu a formy to umí. Karel Kříž je toho nejlepším důkazem.

I zájemci o napínavost a dobrodružnost četby si přijdou na své, a bez krve a násilí. Pohlazení po duši potřebujeme občas asi všichni. Knížka Karla Kříže vám tuto možnost poskytne.

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Fakulta filozofická – Pardubice

Databázeknih. cz
Pan Kříž má svůj spisovatelský styl podobně košatý jako jeho milované stromy. Trošku voní po dobách minulých, kdy byl sloh téměř každého spisovatele okrášlen podobně jako slavnostně prostřený nedělní stůl.
Slova pana Kříže však buší na na naše mnohdy ztvrdlá srdce i svědomí, vysvětluje nám, jak jinak je třeba dívat se na slova, která běžně užíváme, a jak nutně je třeba, abychom svou mluvou ovlivňovali život svůj i svých bližních a činili ho krásnějším, důstojnějším a ctnostnějším.
https://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-a-sila-slova-slovni-priciny-nemoci-a-bezmoci-280102

Knihu si můžete objednat i na těchto stránkách,
když pošlete svou objednávku na email: stromyazivot@seznam.cz

Sdílejte tuto stránku na vašich soc. sítích.