GDPR – ochrana osobních údajů

Každá doba něco přináší, ale také si mnoho bere. Teď je na řadě DŮVĚRA A ČEST, jelikož nečestné jednání, zneužívání důvěry a manipulace se stala zlou součástí našich životů. Důvěra ve vstazích, na pracovišti, osobní, ale i v rodinách dostává další úder. Další nařízení, které má své oprávnění a má nás chránit, ale opak bude pravdou, jako už mnohokrát v této bláznivé mediální době. Když si úředník či celá parta úředníků usmyslí další zákon, vyhlášku, nařízení, příkaz nebo zákaz, tak se většina z nás pouze podřídí, už tak máme mnoho starostí, tak proč si dělat další. Ano, plně chápu, ale také musím říci, že každý další takovýto zákon zatěžuje život všem tvořivým lidem, řemeslníkům, umělcům, výrobcům a mnoha dalším. A co s tím nakonec uděláme MY, VY, ONI, ONY? či JÁ, TY, ON, ONA, ONO?

BUDEM VÁM PSÁT O VÁŠ SOUHLAS  S VYJÁDŘENÍM ŽE:

Ochranu Vašich osobních údajů bereme samozřejmě velmi vážně. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, označované také jako GDPR, a proto nyní ovšem potřebujeme Váš výslovný souhlas k tomu, abychom i nadále mohli nakládat s Vašimi osobními údaji, které jste nám v minulosti poskytli objednávkou našich výrobků, účastí na semináři, přednášce či vaším zájmem o naše aktivity.

Vyjádřením svého souhlasu tak budete moci i nadále plnohodnotně využívat naše služby, které ze své podstaty vyžadují Vaše kontaktní údaje či přihlášení (nákup našich výrobků přes internet, zasílání novinek a pozvánek na semináře, přednášky apod.)

Velmi si vážíme vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“) a to pro níže uvedené účely.

Objednání zboží a služeb s tím spojených

Pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci včetně reklamací s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím emailové objednávky nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Informační a obchodní sdělení (Newsletter – novinky)

Pro účely informačních a obchodních sdělení využíváme osobní údaje v rozsahu email, jméno, příjmení, telefon. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu se zasíláním informačních a obchodních sdělení. Výše uvedené údaje budou pro tento účel zpracovávány až do odvolání uděleného souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat emailem na adresu stromyazivot@seznam.cz nebo pomocí odkazu „Odhlásit/Aktualizovat odběr“, obsažený v každém zaslaném informačním nebo obchodním sdělení.

Práva subjektu údajů (Vaše práva)

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (1.) požadovat přístup k osobním údajům, (2.) na opravu osobních údajů, (3.) na vymazání osobních údajů, (4.) na omezení zpracování osobních údajů, (5.) právo na přenositelnost osobních údajů a (6.) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na stromyazivot@seznam.cz
c)    telefonicky na čísle 604 109 330
d)    příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

S pozdravem a přáním si veliké důvěry a čestného jednání nám všem

Karel Kříž

Karolíny Světlé 3022
407 47 Varnsdorf

tel: 604 109 330