Jednou z dalších nabídek a našich činností jsou přednášky pro dospělé i pro děti. Téma těchto přednášek je většinou směřováno na přírodu, práci se dřevem a stromy, ale též na hlubší témata, která se zabývají lidskými vztahy, sílou myšlenek, hledáním smyslu života a sílou slova. Přednášky – spíše povídání pro děti do škol a školek je spojeno s praktickými ukázkami dřeva, našich výrobků, naší práce a spojeno také s hrou na fujaru. Snažíme se o přizpůsobení na věk dětí a samozřejmě s ohledem, co nejvíce zaujmout, kde humor i napětí nesmí chybět, což dává prostor i pro naše divadelní stvárnění, některých témat, příběhů a myšlenek. Pro dospělé posluchače se snažíme o totéž, ale přístup je trochu jiný i s ohledem na vybrané téma přednášky. Díky naším zkušenostem z této činnosti jsme proto  začali nabízet i naše divadelní představení „SVĚTLÉ NITKY NAD NÁMI“, které bude mít i své pokračování, zatím pod pracovním názvem „NITKAŘ“

Názvy přednášek:

SÍLA NAŠICH MYŠLENEK A VODY

TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA

CESTA STROMŮ A JEJICH MOUDRÁ POSELSTVÍ

STROMY A MY

SVĚTLÉ NITKY NAD NÁMI (může být formou přednášky i divadla, ale též i pro děti)

Pokud máte zájem o naše přednášky, povídání či divadlo můžete nám napsat na stromyazivot@seznam.cz
nebo přímo zavolat na telefon: 604 109 330