má své dny  4. – 8. 2. potom též 5. – 13. 8. a ještě 1. – 14. 5.

V našich krajinách je to třetí vodní strom společně s vrbou a olší. Byl často vysazován ve větším počtu podél cest, kdy už v dálce působí jako velké svíce přinášející zprávu do krajiny i lidem, kde je cesta. V alejích vytvářejí velkou stěnu, která tlumí a zmírňuje vítr, čímž chrání okolní krajinu obzvlášť pole s úrodou, louky s čerstvým senem či posekanou trávou, ale též lidská obydlí. Pokud má dobré podmínky pro svůj růst, vyroste do velké výšky a působí až monumentálně. Procházka topolovou alejí v nás může vyvolávat krásná prožití a uvědomění o velikosti celého stvoření. Mohutné a vysoké topoly, které známe u cest, nám též mohou připomínat vzpřímené rytíře, strážce, kteří tak vytvářejí vstupní bránu na cestu do vznešeného světa, do vyšších úrovní, snad do říše přírodních bytostí či přímo do nebe. Stojí tam ve své oddanosti sloužit a pomáhat, což inspiruje a pozdvihuje naší mysl i srdce vzhůru ke slunci, ke světlu do nebeských výšin. Topoly jsou volány shůry ke svému rychlému růstu, aby tak vytvořili vertikální most mezi nebem a zemí, stali se zprostředkovateli ve-smírného záření z vyšších úrovní celého stvoření. Voda v jejich mízách proudí rychle, přičemž zvedají velké množství vody do výše, což jim dává velkou vitalitu, sílu, chuť do života, ale též citlivost a vnímavost. Topoly mají velmi vřelý vztah k větru, v čemž lze spatřovat další jejich sílu, ale též důležitý pohyb, který v šumění listů připomíná moře, velké dálky, cestování a poznávání světa, což také k jejich životu patří. Topol je pokládán za prorocký strom a strom Luny, což ve vztahu k přírodním dějům v úplňku a novoluní dostává ještě další rozměr.

Velmi krásný a odlišný svým růstem je topol osika, který svou velkou a širokou korunou se stále chvějícími se listy a s výraznou schopností rozmnožování a vyrážením nových kořenů, je stromem kypřícím, oživujícím půdu, hojícím rány zde na zemi, které tu často zanechává člověk svým bezohledným chováním. Topol osika připravuje půdu pro smíšený les, též chrání krajinu před vichřicemi či spalujícími letními paprsky slunce.

 

Léčivé účinky pro topol černý či pro osiku jsou stejné. Avšak esence z květů osiky uzdravuje lidi, kteří byli špatnými meditačními, regresními či konstelačními technikami a nebo drogami „příliš otevřeni“. Osika pomáhá k psychické ochraně zvyšující vnitřní sílu a důvěru v sebe sama. Úcta k tomu krásnému a velkému stromu byla v předkřesťanských dobách opravdu výjimečná a není se čemu divit, když je proti strachům z temnoty a neznáma, kdy přeměňuje strachy v příležitosti. Je znamením jistoty a stálých možností návratu na správnou životní cestu, směřující je světlu. Vždyť sama osika miluje světlo. Je symbolem tolerance a přizpůsobivosti, umí přijímat impulsy ze všech světových stran i neviditelných sfér a učinit z nich harmonickou součást svého života.

Ať už topol černý, bílý či osika, učí nás topol překonávat životní překážky, strachy a nejistotu. Obzvlášť tři časté nejistoty, které provází lidstvo už od počátku.

  1. Překonávat nejistotu „VLASTNÍ EXISTENCE“, která se stává neustálým bojem o přežití, což do dnes v některých lidech vyvolává obavy i strach v otázkách: „Co s námi bude?, Co se mnou bude?, Co mám dělat?, Co si počnu?, apod. Tyto otázky a mnohé další vyvolávají následně nepřiměřené emoce, reakce, ale i životní vyhoření, citové ochladnutí, hrubost a bezohlednost. Avšak až do doby, než lidé zjistí, že náš život má své přírodní a duchovní zákonitosti, které nám mohou pomoci a je důležité poznat je a žít. Navíc naše existence pokračuje i na onom světě, což dává našemu současnému životu zcela nový nadhled.
  1. Překonávat nejistotu „NIC NEZŮSTÁVÁ TAK, JAK JE“, která nám ukazuje, že vše je v neustálém pohybu a nutném poznávání života i stvoření, které nekončí na této zemi, ani tímto životem. Kdo si myslí opak, zůstává stát.
  1. Překonávat nejistotu „MOCI“, která je tak omamná, když jí máme a nebo ubíjející, když ji nemáme. Avšak ve slově „moc“ se můžeme spatřit slůvka – smět, dovolit si, odvážit se, trpělivost, trvanlivost, trvěřivost, která jen ukazují, že smíme ovlivňovat svůj osud, svůj život, který má směřovat vzhůru, do „Jiného světa“ do nebe, do ráje, kde je cesta vroubená krásnými topoly, které se chvějí ve větru a zářícím světlu.

Lidé narozeni v těchto dnech topolu, mají v sobě mnoho z toho, co topol přináší a předává na této zemi. Rychle chápu a učí se, stejně jako rychle roste topol. Jejich duch je pohyblivý a vnímavý. Potřebuji se v životě dobře zakořenit, aby mohli vydat své vlohy, dary tomuto světu. Pokud zakoření špatně, či mají těžší podmínky pro svůj růst, může je to zlomit, Avšak jako topol dokáží znovu rychle vyrůst při nové chuti do života, kterou jim dává světlo, voda a vítr. Tito lidé topolu rádi sedí pevně v sedle, jelikož mají rádi jistotu. Jen nesmí zaměňovat zdravou jistotu za zvyk ze strachu z překážek. Rádi pečují o své vztahy, jsou velkorysí, spolehlivý, přesní. Můžete se na ně obrátit o pomoc třeba o půl noci, pokud jim stejnou měrou vyjdete vstříc. Nikoho nevykořisťují a nenechají se využívat. Pokud je kolem nich dostatek harmonie, lásky a přátelství, jsou odvážní, odhodlaní a velmi otevření. V opačném případě se drží zpátky. Jsou skromní, což je jejich velkou zbraní k překonávání nejistot v životě. Velmi rádi se seznamují s novými lidmi, jsou připraveni k navazování nových kontaktů a ke komunikaci. Je možné s nimi mluvit na jakékoliv téma. Staví se proti fanatismu, radikálním postojům a vůči těm, kteří si myslí, že vědí všechno.

Dle mého pohledu a zkušeností si topol prožíváme všichni každý den, ať už kvůli našim obavám, strachům a nejistotám, které máme či míváme, ale jak říká a píše jedna milá česká básniřka „nebojem se“ a já dodávám, zázraky se dějí a naděje neumírá.

Karel Kříž

www.stromyazivot.cz

Některé inspirace jsem čerpal z knihy „Keltský stromový kalendář“ od M. Vescoliho a též z knihy „Duch stromů“ od Freda Hagenedera, ale ta větší část je z mého pozorování života lidí i stromů.