Jasan

,,Před dávnými časy jsem byl znám jako „strom života“. Rád rostu v chladném a čistém horském vzduchu, daleko od znečištěných měst. Mé horní větve pozorují rozbřesk nového dne a blížící se noc. Pozoruji čerstvou krásu vycházejícího slunce a díků-vzdání zapadajícího slunce. Viděl jsem míjet čas v celém vesmíru, vím o minulých událostech i o těch, které teprve nastanou. Čas nemá velký význam, neboť mohu pohlížet do jiných dimenzí a chápu velkou pravdu, že existuje jen bezprostřední přítomnost. Všechno ostatní je pouhou iluzí. Mohu člověku zprostředkovat jasný obraz duševních rovin. Povzbudím vás, aby se vaše mysl vzepjala k novým myšlenkám a představám. Přinese vám to duševní i tvůrčí inspiraci.

Mohu se dorozumívat se vzdušnými bytostmi a číst poselství větru přinášejícího změnu. Pomohu utišit divokost elementálů běsnících v zimní bouři. Mé větve se ohýbají ve vichřici, ale nikdy se nezlomí. Mé kořeny pronikají do chladné půdy a hledají rytmus země.

JSEM ŽIVOT, ŽIVOT, ŽIVOT.“

 

Bříza

„Mé větve a snítky se používají pro výrobu košťat, kterými vymetáte ze svých podlah prach a špínu. Tímto způsobem jsem se stala symbolem lidstva a mohu vám pomoci překonat sebeobdivnou zahleděnost do vlastního ega. My břízy jsme na této Zemi vysazovány také proto, abychom se něčemu přiučily. Mnohé z nás rostou podél silnic nebo uprostřed lidských sídlišť. Vidíme ty nejhorší i nejlepší z lidských vlastností. Pozorujeme tragédie i lidskou statečnost.

V blízkosti našich kmenů byly vybojovány bitvy, v nichž zahynulo mnoho lidí. I my jsme trpěly. Byly jsme vyrvány ze země i s kořeny, padly jsme na zem ve jménu toho, čemu vy říkáte „pokrok“. Přesto vás stále milujeme a přejeme vám úspěchy. Ve skutečnosti vidíme nádhernou budoucnost, která leží před vámi, pokud se jen zastavíte

a budete naslouchat svému srdci. Všechno bude dobré.

JSEM NADĚJE, NADĚJE, NADĚJE.“

 

Cedr

„Rudá barva mého dřeva mě spojuje s prvkem ohně, takže znám salamandry, kteří obývají plameny přírody. Rozumím ohnivým emocím, mezi něž patří hněv, vztek a zuřivost. Mé větve a mé listoví však v horkých vyprahlých zemích poskytují stín a ochranu. V tomto smyslu jsem protilékem, neboť do každé situace vnáším jemný vánek umírněnosti.

Barva mého dřeva znamená odvahu a statečnost. Mohu vám pomoci podřídit vaší osobní vůli Boží vůli. Moje energie vám pomůže transformovat oheň vášně z kořenové do korunní čakry. S mou pomocí tak dokážete přetvořit svůj základní instinkt ve skutečné zlato duchovního rozvoje.

JSEM KLID, KLID, KLID.“

 

Kaštan

„Mnohokrát jsi za mnou přišel, abys položil své ruce na mou kůru a cítil energii proudící mým kmenem. Spojili jsme se a déva, která mi dává život, se mohla smísit s láskou sídlící ve tvém srdci. Kdykoli potřebuješ léčivou sílu, kdykoli se ti nedostává energie, mohu ti pomoci. Někdy si snad připadáš ztracený v bludišti změn a já ti mohu pomoci čerpat z tvých vnitřních zdrojů.

Nikdy se neohlížej za tím, co pominulo, vždy se dívej kupředu k tomu, co má nastat. Představuji stálost přítomnosti a poskytnu ti jasný obraz tohoto okamžiku, který se už nikdy nevrátí. Okamžik, který právě pominul, je stejně jedinečný jako ty nebo já. Ani jeden okamžik žádného člověka se neopakuje.

Každý atom na této planetě prožívá své vlastní odlišné „nyní“, které je součástí Božské energie, jež stvořila mne, tebe i pomíjivý okamžik. Přesto jsem součástí tebe a ty jsi mou součástí; my oba jsme součástí chvíle, která právě zmizela. Vykroč do budoucnosti s odvahou, silou a sebedůvěrou.

JSEM JEDNOTA, JEDNOTA, JEDNOTA.“

 

Jilm

„Jelikož jsem nejcitlivější ze všech stromů, byl jsem vybrán, abych lidstvu ukázal, co se stane, pokud nezanechá znečišťování a ničení lesů. Není náhoda, že trpím tím, co vy nazýváte „nemoc holandského jilmu“. Byl jsem požádán, abych se obětoval pro planetu Zemi a pro lidstvo. Pro svou lásku a soucit, jež k vám chovám, jsem souhlasil s tím, že moje hmotné tělo pozná bolest a úzkost, že pocítím vyčerpanost a únavu. Moje míza přestává proudit. V mém kmeni páchne rozklad a smrt. Pohleďte na mě se soucitem, ale neplačte příliš, neboť má oběť je součástí mého vývoje. Déva a přírodní bytosti mé aury budou mít z této zkušenosti prospěch. Všichni se společně převtělíme do věku, kdy člověk zanechá všech svárů a bude připraven žít bok po boku se svými bratry, ať už jsou to zvířata, rostliny, nerosty nebo lidé.

JSEM OBĚŤ, OBĚŤ, OBĚŤ.“

 

Borovice

„Jsem ucho přírodního království. Rostu hojně po celé Zemi. Naslouchám hlasům lidí a ve vaší řeči slyším zoufalství a sklíčenost. Slyším vaší bolest a rozumím jí, neboť dobře vidím výsledky lidské chamtivosti. Přesto vám však radím, abyste do světa vyslaly pozitivní myšlenky. Nepropadněte negativní sebekritice. Važte si svého vnitřního já a dovolte, aby vaše láska odrážela vaše dobré úmysly, které chováte vůči svým mladším bratrům. Podělte se o svou lásku, moje milé Boží děti, a naleznete mír, kamkoliv se obrátíte.

Vložte ruce na můj kmen, a já vám přinesu přijetí Boží Vůle na Zemi, přinesu vám pokoj a osvobodím vás od všech bojů.

JSEM BOŽSKÉ SMÍŘENÍ, SMÍŘENÍ, SMÍŘENÍ.“

 

Platan

„Jsem posel bohů. Ve starověkém Egyptě mě uctívali kvůli mému stanovišti u vstupu do duchovního království. Nejjemnější vánky roznášejí má semena do všech končin světa. Přináším vám radost a veselí od andělů a učitelů, kteří dohlížejí na lidstvo. Život by se měl žít s veselým smíchem a radostným potěšením. Nemám rád protáhlé a sklíčené obličeje. Když už se uchýlíte pod baldachýn mého listoví, dopřejte mi pohled na vaši usměvavou tvář. Spočítejte svá požehnání, nechť celý svět při setkání s vámi vidí šťastnou bytost.

Uznejte, že přes všechny střídavé úspěchy a neúspěchy lidské existence je život dobrý. To je poselství, které vám přináším. Choďtě zpříma jako ten nejvyšší strom a dovolte světu těšit se z vašeho radostného rozpoložení.

JSEM RADOST, RADOST, RADOST.“

 

Tis

„Můj život na této planetě trvá často tisíce let. Jsem mohutný a silný. Jsem stromem mystiků, neboť stojím mezi životem a smrtí. Jsem temnota a jsem světlo. Mé bobule jsou jedovaté a symbolizují hořkost zlého činu. Mé dřevo září barvami, a je-li vyleštěno, objeví se na něm světlé a tmavé plochy. Sdílím s vámi všechny vaše hříchy a ctnosti.

V minulosti jsem byl stromem, pod nímž se odehrávaly rozpravy a byla přijímána rozhodnutí. Jsem stromem soudu, a proto mě často nalézáte na hřbitovech. Jestliže ke mně přijdete a spočinete u mého kmene, pomohu vám dospět k důležitým rozhodnutím. Má energie vám pomůže rozlišit dobro od zla a umožní vám, abyste naslouchali vlastnímu svědomí. Mohu vám být nápomocen při uvědomění si pravého vnitřního já, onoho vnitřního světla, které je vaším pravým a věčným já.

JSEM PRAVDA, PRAVDA, PRAVDA.“

 

Vrba

„Říkají mi „smuteční vrba“ , protože umím plakat nad lidskými smutky. Hloubka mého soucitu ze mě činí cíl čisté lásky, skrze niž se mohu spojit s čakrou srdce a s velkým vesmírným srdcem Božím. Moje láska a soucit obklopuje všechny živé tvory putující po cestě poznání. Rostu v blízkosti řek a jezer a jsem tedy přítelem vodních skřítků, moje proutky se často používají pro věštění z vody. Konečky mých větví se ohýbají a dotýkají se země – umožňují mi naladit se na tlukot srdce matky Země. Na mou sehnutou hlavu svítí sluneční paprsky, září na mých listech a přinášejí mi vřelost salamandrů. Daří se mi ve větru a ve vichřici, moje láska a pochopení se vztahují na všechny vzdušné sylfy.

JSEM LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA.“

 

Toto jsou výňatky z knihy o přírodních bytostech spisovatelky Lorny Toddové