L é č i v é  a  p o s i l u j í c í  ú č i n k y  s t r o m ů

Ještě, než začnete číst tuto stránku, musím se zmínit o velmi důležité skutečnosti. Stromy nejsou všelék, který nás zbaví na vždy našich problémů. Záleží na člověku a jeho ochotě se uzdravit. Dnes už i odvaze podívat se na své bolesti i strasti v pokoře a poznání zákonitostí života v souvyslostech. Co zasejem to sklidíme, platí i zde a mohli bychom přidat, co a jak jíme, jak myslíme, jak mluvíme,… to vše ovlivňuje velmi naše zdraví. Stromy mohou vědomě čerpat z pravěčného zdroje života pro své vlivy a účinky na této zemi, ale člověk na to nějak zapoměl a znovu si musí k tomuto zdroji najít cestu. V žádném případě se zde nejedná o magické síly, okultismus apod., ale o vše naplňující souznění člověka s přírodou a jejimi bytostmi v celém stvořením. Jsme součástí přírody a ne její vládci. Nelze ji zneužívat ani využívat. I my se musíme znovu naučit poznávat všechny přírodní zákony s jejich souvislostmi na náš život, který může být i s pomocí stromů radostný, krásný a zdraví.

Akát – (Robinia acacia)

Naplňuje energií, posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu.

Borovice – (Pinius sylvestris)

Matka moudrosti. Pomáhá najít sebe sama. Má velkou sílu žít a odolávat nepříznivým podmínkám. Posiluje vůli a odvahu žít vzpřímeně ve všech časech. Moudře čerpá ze svých zkušeností. Umí žít i tam, kde jiný strom nemůže a nabízí životní prostor všem dalším. Osvěžuje, uvolňuje, pomáhá dýchacím potížím, při kašli, rýmě, astmatu atd.

Bříza – (Betula pendula)

Nevěsta zahrad, strom naděje a nových začátků, strom zasvěcený světlu, štěstí, úspěchu a lásce. Přináší vděčnost celému stvoření kolem nás, radost a sílu do života. Přináší naději, otvírá nové cesty, vrací život a lásku na všechna bolavá místa na zemi i v duši. Je ztělesněním nejmocnější síly vesmíru a stvoření – síly lásky a péče. Podporuje skromnost, věrnost, trpělivost, smysl pro širší společenství. Schopnost rozdávat a pomáhat druhým, posiluje cit a smysl pro rodinu. Zahání chmury, působí dobrou náladu.

Buk – (Fagus sylvatica)

Strážce vědění, rytíř. Pouze deset druhů. Síla, vytrvalost, přísnost, dlouhověkost. Vyrovnává tvrdé a zatvrzelé lidi, kteří se potřebují otevřít lásce a soucitu. Přináší čistotu mysli a inspiraci, dodává elán a dobrou náladu pro duševně pracující lidi, pro soustředění. Proti bolestem hlavy a migréně. Potřebuje být prodchnut láskou! Kůra, dřevo, listy a plody se užívají v léčitelství. První knihy byly z bukových prkýnek.

Cedr – (Cedrus)

Cedr je považovaný za symbol zdraví i moci. Pomáhá nejen proti nachlazení a kašli, je osvědčeným pomocníkem i při léčbě chronické bronchitidy. Udržuje v dobré kondici naše srdce, zejména během fyzické námahy. Používá se také jako podpůrný prostředek při léčbě revmatismu i artritidy. Dodává energii, zvyšuje schopnost koncentrace a dokáže navodit vnitřní klid a jistotu. Posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu.

Černý bez – (Sambucus nigra)

Omlazuje tělo i duši, dodává energii, sílu i chuť do života. Ukrývají se do něj dobré víly s velikou silou proti zlým mocnostem. Sázel se u domu pro šťastné manželství a dobrou úrodu. V léčivých schopnostech je výjimečný, říká se: „před heřmánkem smekni a před bezinko klekni.  Děkujme za ni i za stromy..

Dub – (Quercus)

Životní síla, „jsem duchovní síla“. Přibližně 300 druhů. Posvátný strom. Odvážný strážce proti nepřátelům. Přináší tvořivou prasílu. Učí nás nacházet náš vnitřní zdroj síly a pomáhá stát se tím kým opravdu jsme. Dub se nedá pokořit, podporuje odvahu, sílu odpovědnosti a radost ze života. Poskytuje ochranu malým, slabým i nemocným. Také při smutku, zoufalství a malomyslnosti. Podporuje dobré myšlení k rozhodování a dodává zdraví. Užívá se v léčitelství..

Habr – (Carpinus)

Oddanost a věrnost vyšším cílům. Dnes už vzácné a velice tvrdé dřevo. Probouzí důvěru ve vlastní energii a schopnosti, dodává sílu vydržet a překonávat všechny nesnáze. Pomáhá v toleranci a vyrovnání rozdílů. Má mnoho citu pro spravedlnost a chápání souvislostí, má smysl pro čest. Velkoryse odpouští, je proti absolutním soudům, proti každému fanatismu, raději přejímá vinu i nevýhody na sebe. Má schopnost zachovávat správnou míru. Věrně slouží životu i člověku..

Hruška – (Pyrus)

Má moc očištění organizmu od jedu, kultivuje a obnovuje mužské energie, posiluje srdce. Pomáhá trávení (neutralizuje), harmonizovat tělo, duši i vztahy..

Jabloň – (Malus domestica)

„Posvátný strom poznání“, Strom lásky, poznání dobra a zla, symbol dokonalosti. Výrazem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí, mezi a oním světem. Pomáhá trpícím též při pocitech nečistoty a hanby. Stimuluje harmonii a vnitřní očištění. Ženský princip, plodnost, dlouhověkost, posiluje nervovou soustavu, srdce a trávení..

Javor – (Acer)

Andělský strom, spojuje s naším duchem. Posiluje otevřenost, poctivost, hledání věčných pravd na duchovní cestě člověka. Dlouhověkost, mírní horečky, tiší emoce a rozbouřenou mysl, zklidňuje děti, léčí nespavost, uvolňuje, ochlazuje, přivádí rovnováhu a současně harmonizuje naše myšlení. Pomáhá nám získat jasnou hlavu. Jsme-li připraveni, učí nás přijímat impulsy z vyšších sfér. Je velmi vhodný pro hudební nástroje, umí přenášet jemné zvuky přírody i melodií..

Jasan – (Fraximus excelsior)

Další posvátný strom – „Jsem životní síla“ – Slouží souhře světla a vody. Spojuje, propojuje mezi tímto a oním světem, mezi námi a vesmírem, mezi mužským a ženským principem,… Učí nás jaké důsledky mají naše myšlenky, slova a činy. Má blahodárný vliv na novorozence. Pomáhá svobodě, posiluje schopnost chápat posloupnost věcí i života. Posiluje tělo, vůli, vnitřní připravenost, vytrvalost, regeneraci, nezávislost, mírní deprese i smutek. Má moc nad vodou (k přivolání deště i ke spoutání ničivé sily vody), ale též nad hospodařením těl s vodou. Aktivuje sílu vůle a podvědomí, proti depresím, rozptyluje obavy a starosti. A opět se hojně užívá v léčitelství (dna, revma, očista krve, močového ústrojí, na játra, slezinu, řezné rány atd…).

Jalovec – (Juniperus)

Dárce života – Celkově posiluje a osvěžuje, zahání zlé duchy, podporuje nervy, psychiku, chuť k jídlu, ledviny,…  Hojně užíván v aromaterapii a léčitelství za což mu patří velký dík. Staré pořekadlo: „ Užívejte jalovec a bedrník, nebudete stonat, nebudete mřít.“ Jalovcový amulet či prut sloužil jako zbraň proti zlým duchům. Pomáhá vstoupit do vyšších oblastí vědomí. Můžeme v jeho blízkosti zažít svou proměnu.

Jeřáb ptačí – Jeřabina – (Sorbus aucuparia)

„Strom touhy a probuzení“ – Přináší štěstí, chrání před zlými kouzly. Je skromný. Posiluje imunitní i trávicí systém, čistí krev, čistí ledviny, udržují hlasivky pružné,… je toho více, tak hledejte a naleznete. Očišťuje tělo i duši. Otevírá naše smysly a vnímání pro vyšší záření. Lidé jeřabiny rádi zkrášlují svět a zlepšují svět. Záleží jim na vztazích. Staví se do služeb svého okolí. Pozor na to komu a čemu sloužíme?!

Jilm – (Ulmus)

Velmi vzácný. Nejcitlivější strom na okolní vlivy. Podporuje velkorysost, dobré smýšlení, pilnost, spolehlivost, tvůrčí sílu, smysl pro spravedlivou míru a zodpovědnost. Chce jít svou vlastní cestou, pomáhá překonat strach, únavu, vyčerpání a pochybnosti. Ochranný strom domu a dvora. Ozdravuje kůži, čistí krev. Pomáhá léčit horečky, vnitřní krvácení i žaludeční potíže. Zprostředkovává spojení člověka s přírodou a jejími bytostmi..

Kaštan jedlý – (Castanea sativa)

Otevírá cestu k humoru, pomáhá nalézat pravdu, nesnáší faleš a lež. Napomáhá v hledání a uvědomění si harmonie mezi rozumem a citem. Vhodný na srdce a krevní oběh, ledviny a při špatném stavu vlasů..

Lípa – (Tilia)

Svaté dřevo božského vědění, pravdy, spravedlnosti, jasnosti a harmonie. Symbol Slovanů. Přináší úlevu a tiší bolesti. Velmi laskavá a láskyplná. Symbolizuje tvořivost, něžnost, jemnost a cit. Má schopnost porozumění a soucitu. Přináší štěstí, klid a mír do života. Ochrana proti zlým mocnostem, pomáhá nalézt čistou pravdu, umí smířit rozhádané strany. Zvyšuje citlivost na vyšší duchovní úrovně a přijímání vyšších pravd. Léčí a posiluje srdce, horní cesty dýchací, žaludek i střeva atd. Má omlazující účinek a pomáhá při nespavosti.

Líska – (Corylus avellana)

Je zasvěcena bohyni plodnosti. Strom počátku, též moudrosti, inspirace, poezie a přijímání vizí. Rozjasňuje tělo, mysl i ducha. Pomáhá k odhodlání, zahání chmury. Spánek pod lískou přináší významné sny.

Modřín – (Laryx decidua)

Miluje světlo a slunce. Má výborné hojivé a dezinfekční účinky. Dále také uvolňuje hleny a povzbuzuje prokrvení. Modřínová mast pomáhá při revmatických bolestech, proti kašli a bronchitidě. Modřínová silice se používá také v aromaterapii. Může se inhalovat, dávat do odpařovací lampy nebo jako přísada do koupele. Zahřívá, uklidňuje a uvolňuje hleny. V dřívějších dobách lidé věřili, že vykuřování modřínovým dřevem může odvracet zlé vlivy. Modřín byl také považován za sídlo dobrých ženských duchů, a proto byl v Alpách vysazován poblíž stavení.

Olše – (Alnus)

Strom konce, jeden ze sedmi posvátných stromů. Pokud jsme připraveni, pomáhá zahojit rány srdce a citu. Obnovuje síly člověka včetně duchovních. Chrání před hádkami a spory. Je léčitelkou, která chápe. Pomáhá v nesnázích a od bolesti. Přípravky z kůry se užívají na kožní vyrážky. Na píšťalku z olše se přivolává vítr. Germáni věřili, že první muž pochází z jasanu a žena z olše..

Olivovník – Oliva (Olea)

Je symbolem štěstí a blahobytu. Pomáhá k harmonii, spravedlnosti a kráse kolem nás. Pro šťastné návraty z cest. Slouží společenství, bezzištná obětavost, odvaha, střídmost..

Ořech vlašský – (Juglans regia)

Je citliví na prostředí kde žije a roste. Má velkou chuť k životu a umí se vcítit do života druhých a dle možností pomoci či poradit. Vrhá se do boje za ideály a velké pravdy, které je ochoten bránit. Pomáhá jít do věcí na plno s velkou trpělivostí. Podněcuje objektivitu a svobodný pohled na věc. Když miluje, tak až k smrti.  Posiluje velkou sílu podvědomí, také léčení, mysl a spojení s vyšším já. Pomáhá ženám v přechodovém období, při přecitlivělosti, obnovuje ženskou plodnost.

Smrk – (Picea abies)

„Strom zrození života“ – Bdí nad každým zrozením, dodává pocit síly a pevnosti. Upevňuje nervy, pomáhá při revmatismu, bolestech zad a páteře.

Škumpa – (Rhus typhina)

„Osvobozená minulost“, pro individualisty a pro lidi, kteří byli v minulosti týráni, či prožili křivdu a utrpení. Ztratili úctu k sobě, nenašli zastání. Většinou si jí vybírají ženy, což naznačuje své. Přesto všechno má velkou chuť žít a nevzdávat se. Posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu. Užívá se v homeopatiti na psychické potíže též na klouby , záda a nehybnost.

Šeřík – (Syringa)

Naplňuje energií, posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu. Užíván v aromaterapii.

Švestka – (Prunus domestica)

Pochází z orientu. Pomáhá léčit partnerské vztahy. Chrání srdce a dodává energii, výborná na žaludeční potíže i celkovou ochranu. A kdo by neznal účinky dobré slyvovice.

Topol – (Populus)

Existuje přes 30 druhů topolu. Pěstuje a opatruje své vztahy, nabízí spolehlivost těm, kdo jsou spolehliví a věrní. Skromnost, otevřenost, mnoho strannost. Pomáhá k navazování kontaktů a ke komunikaci. Učí nás překonávat tři nejistoty. 1. nejistotou, že smíme měnit svůj život, 2. nejistotu existence a strachu ze zítřků, 3. nejistotu, že nic nezůstává tak jak je na věčnost – vše potřebuje růst a pohyb kupředu i vzhůru. Také je užíván hojně v léčitelství ( močové cesty, ledviny, prostata, revma, dna, kožní vyrážky, hojení ran, hemeroidy,….

Tis – (Taxus)

Strom poznání věčnosti, smrti a života. Posvátný strom keltů, ale i jiných národů. Pomáhá překonávat strach z neznáma, ze smrti a pravdy o našem skutečném smyslu života. Chrání před zlými vlivy. Má velkou regenerační sílu. Varuje nás před překračováním hranice pravého žití na této zemi. Má velmi tvrdé dřevo. Vyráběli se z něho velmi kvalitní luky. Každá část stromu je jedovatá, ale jedná se spíše o předávkování. Avšak z tisu se úspěšně vyrábí extrakt na léčbu rakoviny vaječníků, prsou, plic a střev. Buďte vždy opatrní.

Třešeň – (Prunus avium)

Pomáhá při strachu, dodává odvahu, snižuje únavu, kultivuje a obrozuje energii ženy. Omlazuje tělo i obličej, dodává jarní sílu, svěžest a velkou naději do budouCTnosti. S každým jarem kvete jako jedna z prvních a při pohledu na její rozkvetlé květy v nás vždy vyvolá radost i myšlenku v naději, že vše bude dobré. A i když sám život někdy přináší „pecky“ je třeba je pustit k vodě, rozpustit v radosti a v tvořivosti. Vždyť život je krásný a třešeň nám to vždy připomíná.

Vrba – (Salix)

Strom měsíčního božstva a ženské síly – „Jsem láska“ říká vrba. Má velkou schopnost porozumění, souznění a soucítění s lidmi. Vnímá život jaký je a jaký by mohl být, když pomůžeme naším dobrým chtěním a konáním. Napomáhá intuici, umí naslouchat. Zachovává svěžest těla, klid duše. Je též symbolem moudrosti a inspirace. Stimuluje pocit odpovědnosti a odpuštění viny. Pomáhá k obnově víry ve vyšší pravdy a znovuzrození. Přináší schopnost na nazírání do budouCTnosti. Chrání před zlými vlivy. Opět hojně užívaná v léčitelství (zmírnění bolestí, revma, snižuje horečky, střevní i ledvinové potíže, …)