Stále častěji můžeme pozorovat, jak se kolem nás bezhlavě kácí více a více stromů! Jsou mezi nimi staleté ba i víceleté stromy a důvody pro jejich odstranění z tohoto světa jsou mnohokrát nesprávné, komerční, obchodní, sobecké a bezohledné!

Těch špatných a hrozných případů je mnoho a mnoho. Je čas tuto situaci zastavit a změnit, jelikož „Strom“ je jako živá bytost. Je to něco tak úžasného a nádherného, co stále nedokážeme správně a důstojně ocenit! Jenom zvažme tu jejich krásu a důležitost v každé krajině, tu nepřekonatelnou trpělivost, sílu i moudrost, kterou v sobě skrývají. Bez nich bychom nemohli žít a celý ekosystém by se zhroutil.

Stromy jsou ušlechtilé „nádoby“ plné energie, léčivé síly, zkušeností i životních příběhů, s velkou dávkou trpělivosti a moudrosti. Žijí tu s námi, a pozorují tento svět už stovky i tisíce let. To my lidé stále více ztrácíme schopnost, vnímat přírodu kolem nás a dnes už i sami sebe!

Stále se za něčím ženeme, a když toho dosáhneme, pospícháme zase dál… a tak to jde stále dokola. Tímto způsobem svou lidskou nádobu nenaplníme radostí, nádhernou láskou, klidem a mírem.

Není nutno nikam spěchat a stromy to vědí. Prožívají svůj život v harmonii se svým okolím i tímto světem každý den. Nemají svobodnou vůli jako my a vždy splňují přírodní zákony bez výjimky a bez reptání, což my stále neumíme. Začněme se od nich učit a  používat více citu a lásky ve všem, co činíme. Budeme překvapeni, kolik problémů (i zdravotních) vyřešíme s nádherným prožitkem a harmonií v srdci i v duši.

Nejsme tu sami, a proto vždy dobře zvažme všechna pro a proti, než se rozhodneme pokácet další strom, les či alej. Přemýšlejme o tom pečlivě a s velikou vážností, jelikož ani tyto naše činy nezůstanou bez odezvy a přísné odpovědnosti. I na toto naše konání platí: „Co zasejeme, to sklidíme!“ A když už to musí být, snažme se využít vhodné dny pro kácení stromů.

Lze se poučit ze zvyků starých dřevorubců, kteří si uvědomovali, že strom je živý organizmus a v něm přebývá i jeho bytost, která se stará o jeho zdárný růst a vývoj. Dřevorubci proto stromovým bytostem oznamovali, kdy má být „jejich“ strom poražen, a pokud ho znali, pak i účel použití dřeva. Toto též prováděli slavní výrobci hudebních nástrojů (Stradivari, Amati). Stromová bytost se tak mohla připravit na odchod a také zajistit dřevu potřebnou kvalitu.

Je důležité správné využití dřeva z každého stromu. Dřevo všech těchto stromů může sloužit v tolika krásných podobách  ještě mnoho a mnoho let pro nás i naše děti. Šikovné ruce se najdou všude a práce se dřevem je nádherná!

Pokud necháme stále více stromů bez rozmyslu pokácet a pouze „projít komínem“, je to pouhé mrhání krásy a ničení přírody, které se nám už teď vrací nedostatkem vody, oslabenou půdou a mnoha dalšími ohroženími v přírodě a celém ekosystému země.

Stromy nás stále pozorují a žijí s námi v tiché harmonii. Za nimi a v nich je mnohem víc, než jsme teď schopni pochopit i vycítit. Přejme si a přičiňme se o to, ať jejich svědectví o nás a životě na této zemi vypovídá o lásce a našem souznění s nimi!